Web Sitesi Kullanım Şartları

1. WEB SİTESİ OPERATÖRÜ VE TANIMLAR

Bu web sitesi kayıtlı ofisi Türkiye'de ve web sitesiyle ilgili yazışmalar için ofisi Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Menderes Cad.No:3 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan Santek Teknoloji Ürünleri ith.ihr.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından işletilmektedir. .

2. BU SİTEYE ERİŞİM VE SİTENİN KULLANIMI

Gerek kayıtlı Kullanıcı, gerekse kayıtsız ziyaretçi olarak bu siteye erişen, sitede dolaşan veya herhangi bir bölümünü indiren veya bu siteye mesaj bırakan veya yükleme yapan ya da bu siteyi ve içeriğini başka herhangi bir şekilde kullanan kişi hiçbir değişiklik olmadan aşağıdaki Şartları (söz konusu kişi ile Santek Teknoloji arasında bir sözleşme niteliğindedir) ve ilgili tüm kanunların hükümlerini kabul eder.

Bu siteye veya Servislere giriş belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir sayı ve/veya süre ile sınırlı olabilir. Bu site veya bu sitenin belirli bölümleri yetişkinleri ilgilendiren konular içerebilir. Bu içeriğe erişmek ve izlemek için yaşınızın 18 olması (ve bunu beyan etmeniz) gerekir. Çocukların bu siteye erişmelerine ve izlemelerine izin verdiğiniz taktirde, bu girişi kontrol etmek ve hangi içeriklerin veya Servislerin çocuklar için uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu site veya sitenin belirli bölümleri kanalıyla çocukların kendileri ile ilgili kişisel bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesinin mümkün olabileceğine dikkat edin. Kullanıcı, bu siteye erişmek için Santek Teknoloji tarafından temin edilen arayüz dışında başka herhangi bir araçla siteye erişmemeyi kabul eder.

Bu Kurallar, bu site üzerinden erişilmeyen ya da verilmeyen (ve böyle bir amacı olmayan) işlevler ya da Servislerle ilgili koşullar içerebilir. Bu Kuralların herhangi bir koşulu yalnızca bu tür bir işlevle ya da Servisle ilişkili olduğunda, herhangi bir geçerliliği ya da etkisi olmaz ve diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

3. DİĞER ŞARTLAR, KURALLAR VS.

Bu Şartlar bir dağıtım, lisans veya satış anlaşması çerçevesinde Kullanıcının uyması gereken şartlara veya ilgili başka anlaşmalara ve koşullara ektir. Bu sitenin ya da herhangi bir kısmının belirli kurallar, prensipler, davranış kuralları, Kullanıcıları ilgilendiren başka şartlar ya da direktifler içermesi halinde, Kullanıcı bu kurallara ve prensiplere de uyacağını kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen çeşitli kurallar, şartlar vs. arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması halinde, burada yer alan Kurallar geçerli olacaktır. Bu Kuralları (veya söz konusu diğer kuralları, prensipleri vs.) kabul etmediğiniz taktirde, bu siteyi kullanmanız mümkün değildir.

Bu Şartlar bu site kanalıyla temin edilemeyen (ve edilmesi istenmeye) işlevsellikler veya Servislerle ilgili hükümler içerebilir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün yalnızca söz konusu işlevsellikler veya Servisler ile ilgili olması halinde, bu hüküm geçerli olmayacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecekti


4. SİTEDE VE BU ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK

Santek Teknoloji ve/veya diğer sağlayıcılar herhangi bir zamanda veya önceden bildirmeksizin ürünlerde, desteklerde, Servislerde, Yardımcı Programlarda, fiyatlarda ve/veya diğer Site içeriğinde (bu Şartlar dahil) değişiklik yapabilirler.

Santek Teknoloji bu sitede sergileyerek veya başka iletişim araçları kanalıyla bu Şartlardaki (veya diğer Site içeriğindeki) değişiklikleri duyurabilir. Söz konusu değişiklikler sitede yayınlanarak veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulduktan sonra bu siteye giren Kullanıcılar, değişikliğin veya yeni Şartların yayınlandığı sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edilmemiş dahi olsa, Kullanıcı söz konusu duyurular veya yeni Şartlar sitede yayınlandığı veya başka şekilde ilan edildiği andan itibaren bu değişikliklere tabi olacaktır. Dolayısıyla, sitenin sıklıkla ziyaret edilmesi ve bu Şartların okunması tavsiye edilir.

5. BU SİTENİN İZİN VERİLEN VEYA YASAKLANAN KULLANIM ŞEKLİ

Bu siteye giriş ve verilerin, grafiklerin, görüntülerin, fotoğrafların, dizaynların, tariflerin, bilgilerin, metin, video, audio, müzik ve ses derlemelerinin, yardımcı programlarının, yazılımların (site ile ilgili herhangi bir abonelik veya kısıtlı giriş alanı veya Servis ile ilgili veya bu yerlere erişimi kolaylaştırmak için Kullanıcıya temin edilen uygulamalar ve yazılımlar dahil) ve yazılım derlemelerinin, sürücülerin ve diğer yardımcı araçların (aşağıda tanımlanmıştır), Santek Teknoloji tarafından veya onun adına, bu site ve/veya Kullanıcının tescil veya aboneliği ile ilgili olarak gönderilen e-mail haber bültenlerinin veya benzer yazışmaların, ve doğrudan Santek Teknoloji, Santek Teknoloji Yan Kuruluşları ve Santek Teknoloji'ye ürün, destek ve hizmet temin edenlerin yarattığı ve temin ettiği diğer site içeriklerinin (topluca, Site içeriği) izlenmesi, indirilmesi, çoğaltılması, gösterilmesi ve yayınlanması dahil, sitenin kullanımı bu Şartlarda açıkça izin verilmediği sürece yasaktır. Bu şart, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt, türev işlerin yaratılması yoluyla ve başka şekillerde kullanımı da kapsar.

Santek Teknoloji, siteye giriş ve yalnızca bu sitede belirtilen amaçlar için bir destek ve iletişim kaynağı olarak bu sitenin ve Site içeriğinin kişisel ve ticari olmayan şekilde kullanımı için Kullanıcıya sınırlı, devredilemez, iptal edilebilir bir izin vermektedir. Kullanıcı, Site içeriği üzerindeki telif ve mülkiyet hakları ile ilgili tüm uyarılar (varsa) Site içeriği bünyesinde korunmak şartıyla, Site içeriğini belirtilen amaçlarla elektronik olarak kopyalayabilir ve kağıda basabilir.

Santek Teknoloji’nin önceden yazılı izni alınmadan yukarıda belirtilenlerden başka amaçlarla Site içeriğinin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, indirilmesi (sayfa kaşeleme dışında), yeniden yayınlanması veya tersine işlemden geçirilmesi dahil, Sitenin başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır (böyle bir yasak uygulaması ilgili kanunlarca yasaklanmadığı sürece). Bunlarla sınırlı olmaksızın, Site içeriğini kullanma izni Site içeriğinin yeniden satışı veya ticari kullanımı ya da dağıtımı, herhangi bir ürün, destek veya servis, tarif veya fiyat listesinin toplanması veya kullanılması, bu sitenin veya Site içeriğinin (çerçeveler dahil) türetici şekilde kullanımı, hesap bilgilerinin bir başka tacirin lehine indirilmesi veya kopyalanması, veri madenciliği, robot ya da buna benzer veri toplama veya alma araçlarının kullanımı, Site içeriğinin bir başka web sitesi, sunucu veya ağ bağlantısı yapılmış bilgisayar ortamında kullanılması, veya ilgili taraflar arasında yapılacak yazılı bir anlaşma ile açıkça belirtilmediği sürece, Site içeriğinin Santek Teknoloji’ye veya Santek Teknoloji Yan Kuruluşlarına ait ürünler, destekler veya servislerin herhangi bir ilişki olduğunu düşündürecek şekilde kullanılmasını kapsamaz.

Kullanıcı, bu siteyi veya Servisleri bu Şartları (veya ruhunu) ya da ilgili kanun ve yönetmelikleri (genel iletişim ağları ile ilgili olanlar dahil) ihlal edecek veya siteye veya Servislere zarar verecek, kesintiye uğratacak veya bozulmasına neden olacak şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı bu sitenin herhangi bir bölümüne, diğer Kullanıcı hesaplarına veya bu siteye bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlara, hacking, parola kırma veya başka yollarla izinsiz şekilde giremeyecektir. Kullanıcı bu site kanalıyla başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri toplayamaz veya toplama girişiminde bulunamaz.

6. TELİF HAKKI – SİTE İÇERİĞİNİN MÜLKİYETİ

Santek Teknoloji, Kullanıcı tarafından indirilen veya kullanılan herhangi bir Site içeriğinin mülkiyetini Kullanıcıya devretmemektedir. Site içeriği, seçimi ve düzenlenmesi tamamen Santek Teknoloji’ye veya Santek Teknoloji Yan Kuruluşlarına ve/veya bu sitenin içeriğini ve teknolojisini sağlayanlara ait olup telif hakkı kanunu ve diğer kanunlarca korunmaktadır. Site içeriğinin kullanımına ilişkin sınırlı izin (bir önceki bölümde belirtilen amaçlar için) özellikle Kullanıcının Site içeriğiyle ilgili tüm telif hakkı, ticari marka ve mülkiyete ilişkin diğer uyarılara ve Santek Teknoloji’nin veya Santek Teknoloji Yan Kuruluşlarının ve/veya bu sitenin içeriğini ve teknolojisini sağlayanların Site içeriği üzerinde sahip oldukları tüm genel ve fikri mülkiyet haklarına uygun davranması şartına bağlıdır. Kullanıcı, bu Site kanalıyla temin edilebilecek Servisler için kendisine tahsis edilmiş veya kendisi tarafından seçilmiş olabilen herhangi bir e-posta adresi, URL veya diğer kişisel tanıtım araçları üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmayacak ve Kullanıcının bu tanıtım aracını/adresi kullanmasına ilişkin sınırlı haklar Kullanıcının tescili/Kullanıcının hesabı bu siteye giriş veya ilgili Servis açısından geçerli olduğu sürece devam edecektir. Bu geçerliliğin Santek Teknoloji tarafından herhangi bir nedenle sona erdirilmesinden sonra Santek Teknoloji söz konusu tanıtım aracını/adresi kullanmakta ve/veya başkalarına tahsis etmekte serbest olacaktır.

Site içeriğinin izinsiz olarak kullanılması veya kopyalanması veya Site içeriğinin bu Şartları (veya ilkelerini) ihlal edecek şekilde kullanımı ticari marka, telif hakkı ve diğer mülkiyet kanunlarını ve hukuki ve cezai statüleri ihlal edebilir. Kullanıcılar Site içeriğini (veya bu site kanalıyla temin edilen diğer içerikleri) herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına aykırı olacak şekilde kullanmayacaklardır. Santek Teknoloji söz konusu izinsiz kullanım veya bu Şartların ihlali ile ilgili tüm hakları mahfuzdur.

7. KULLANICI İÇERİĞİ - YÜKLENEN YA DA SAĞLANAN BİLGİLER/MALZEMELER

Bu Kurallarda, Kullanıcı içeriği, Santek Teknoloji'ye verilen ya da Kullanıcı tarafından bu site üzerinden ya da başka yöntemlerle girilen ya da yüklenen, resimler, videolar ve diğer görüntüler, ses malzemeleri, grafikler, belge ve veri dosyaları, gerçek ya da diğer kişilerle ilgili bilgiler, mesajlar, e-postalar ve diğer iletişimler, dosyalar, metinler, düşünceler, kişiselleştirme ayarları ve diğer bilgiler gibi (ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) çeşitli bilgiler ve diğer türdeki içeriklerdir.

Kullanıcı, bu site, Hizmetler ya da Site içeriği kullanımı ya da diğer yöntemlerle ya da bunların sayesinde, Kullanıcı içeriğini bu siteye yükleyerek ya da diğer Kullanıcılara veya Santek Teknoloji ve Santek Teknoloji'nin Yan Kuruluşlarına göndererek ya da kullanımını sağlayarak, otomatik olarak Kullanıcı içeriğini (bu içerikte bulunabilecek her türlü fikir, konsept, bilgi ya da teknik dahil) Santek Teknoloji, Santek Teknoloji Yan Kuruluşları ve bunların belirledikleri kişilere kalıcı, telif hakkı ücretsiz, geri alınamaz ve özel olmayan kullanım (ticari kullanım ve yararlanma dahil), kopyalama, alt lisans verme, çoğaltma, değiştirme, düzenleme, yayınlama, tercüme etme, halka açık biçimde gösterme, görüntüleme, dağıtma ve başka çalışmalar türetme ve Kullanıcı içeriğini (ya da bunun herhangi bir bölümünü) herhangi bir forma, ortama ya da tüm dünyada bilinen ya da daha sonra geliştirilebilecek teknolojilere dahil etme hakkı ve lisansı vermektedir (ya da bu tür Kullanıcı içeriğinin sahibinin açıkça belirtildiğini onaylamaktadır). Ayrıca Kullanıcı, bu tür lisansların verilmesi için gereken haklara sahip olduğunu ve her türlü Kullanıcı içeriğindeki "ahlaki haklar" olarak bilinen tüm haklardan vazgeçtiğini onaylamaktadır. Tüm Kullanıcı içeriğinin gizli ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığı kabul edilecektir. Kullanıcı içeriği Santek Teknoloji tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.


8. YASAKLANMIŞ VE KISITLI KULLANICI İÇERİĞİ

Uygunsuz Postalar Ya Da Iletişimler
Santek Teknoloji, (tamamen kendi düşüncesine göre) uygunsuz ya da hoş olmayan olarak kabul ettiği Kullanıcı içeriğinin bu site kullanılarak iletilmesini, dağıtılmasını, yayılmasını, yüklenmesini, postalanmasını, gönderilmesini, paylaşılmasını ve bu sitede saklanmasını (hep birlikte yükleme) yasaklamaktadır.

Bu tür Kullanıcı içeriği arasında (bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla) - pornografik, dini değerlere saygısız, seksist, homofobik, karalayıcı, yanıltıcı, kaba, müstehcen ya da saldırgan içerik – etnik, ırkçı ya da dini iftira ya da onur kırıcı lakaplar – vahşi, nefret dolu ya da yasa dışı etkinlikleri savunan – çocuk suiistimali, çocuk pornografisi ya da cinsel anlamda müstehcen pozlar – reklamlar, anketler ve yarışmalar – halka açık menkul kıymetlerle ilgili fiyatı etkileyebilecek bilgiler - ve herhangi bir yasama bölgesinde her türlü sivil ya da suç teşkil eden yükümlülüğe neden olacak malzemeler içeren iletişimler bulunmaktadır.

Kullanıcı, ilgili Forum ya da Hizmet, buna özel olarak izin vermediği sürece herhangi bir ticari amaç için mal ya da hizmet satmak ya da satın almak için reklam yapmayacak ya da teklifte bulunmayacaktır.

Santek Teknoloji, ilgili Site içeriğini ve/veya Kullanıcı içeriğini silme ya da Kullanıcıların erişimini kısıtlama ve/veya ilgili Kullanıcı içeriğini ve/veya Kullanıcıyla ilgili bilgileri (kişisel bilgiler dahil), herhangi bir iddia ya da şikayetin resmi olarak başlatılması ya da kanıtlanmasına gereksinim duyulmaksızın Kullanıcı içeriği, bu Kurallardan herhangi birini (ya da ruhunu ya da diğer ilgili kuralları ya da koşulları) ya da yürürlükteki başka yasaları ya da yönetmelikleri çiğnediğinde ya da çiğnediğinden şüphelenildiğinde ilgili yetkililere açıklama hakkını saklı tutmaktadır (ancak herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir).

Telif Hakkı Ya Da Diğer Düşünsel Mülkiyet Haklarınca Korunan Malzemeler
Santek Teknoloji, düşünsel mülkiyet haklarıyla korunan (ya da diğerlerinin düşünsel mülkiyet haklarını çiğneyebilecek) müzik, yazılım, görüntüler (sabit ya da hareketli), edebi ya da sanatsal çalışmalar ya da diğer malzemeleri içeren içeriğin yüklenmesini, Kullanıcı bu malzemelerin tüm haklarına sahip olmadığı ya da kontrol etmediği ya da tüm gerekli izinleri almadığı (içeriği yükleyerek kullanıcı bunu onaylar) sürece yasaklamaktadır. Santek Teknoloji, kullanımı izinsiz olan telif hakkına sahip ya da telif hakkına sahip olduğu düşünülen malzemelerin ya da sahte malzemelerin kullanımını yasaklamaktadır.

Kişisel bilgiler
Kullanıcının kendisi tarafından girilen, kayıt ve/veya hesap açma amaçlı kişisel bilgiler ya da (varsa) Kullanıcının çevrimiçi adres defterine eklenmek üzere Kullanıcı tarafından bilinen, diğer doğal kişilerle ilgili kişisel bilgiler dışında, telefon numaraları, e-posta ya da fiziksel adresler, Kullanıcı hesap numaraları, şifreler ya da mali bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ya da varlıkla ilgili kişisel ya da özel bilgileri ifşa eden Kullanıcı içeriğinin yüklenmesini yasaklamaktadır.

Bir kullanıcı tarafından başka bir doğal kişi hakkında kişisel bilgilerin ya da görüntülerin, Kullanıcının çevrimiçi adres defterine, fotoğraf albümüne eklenmek üzere (ya da herhangi başka bir amaç için) yüklenmesi durumunda Kullanıcı, bu kişinin (verilerle ilgili kişi) bu bilgilerin verilmesine, gerektiği gibi bu bilgileri işlenmesine ve bu Kurallar ya da bu sitede belirtilen şekilde bu tür Kullanıcı içeriğinin diğer kullanımlarına izin verdiğini onaylamaktadır.

'‘Spam’ ve zarar veren malzemelerin yüklenmesi
Bu sitede ya da bu site üzerinden, farklı tartışma gruplarına, e-posta listelerine birden fazla istek dışı gönderiyi yüklemek ya da göndermek de dahil olmak üzere her türlü ‘spam’ ya da toplu, ilgisiz e-posta atmak ve spam mesajlarının gönderilmesini sağlayacak her türlü etkinlik yasaktır. 

9.SİTE SERVİSLERİ VE SİTE İÇERİĞİ İLE İLGİLİ GARANTİ

Tüm Site içeriği ve Servisleri "olduğu gibi" ve "temin edildiği gibi" sağlanmaktadır. Santek Teknoloji ilgili kanunların izin verdiği azami ölçüde, satışa sunulabilirlik, tatminkar kalite, belirli bir amaca uygunluk ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi dahil Site içeriği ve Servisleri ile ilgili açık ya da zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
Bunlarla sınırlı olmaksızın:

Santek Teknoloji, Site içeriğinin tüm konumlarda kullanıma uygun veya kullanımına izin verildiği, virüs içermediği ya herhangi bir donanım, yazılım ya da içerik ile çalışabileceği veya Kullanıcının bu site kanalıyla başka servis sağlayıcılar, ağlar, kullanıcılar ve internet aracılığıyla başka bilgi veya hesaplama kaynaklarına erişebileceği konusunda hiçbir Garanti vermemektedir. Siteye girenler ve Site içeriğini ve/veya Servislerini kullananlar ilgili yerel kanunlar dahil olmak üzere, bu konuyla ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymakla sorumludur.
Santek Teknoloji, (duruma göre) üçüncü şahıslardan temin edilen ürün, hizmetler, destek ve diğer detay ve tarifler dahil olmak üzere, tüm Site içeriğinin doğruluğu, güvenirliği ve güncelliğini doğrulamak için gerekli girişimlerde bulunmuş olmakla birlikte, sitede yer alan beyanların doğruluğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Bu sitede yer alan veya atıfta bulunulan herhangi bir malzeme, ürün, hizmet veya bilgi güncel olmayabilir. Santek Teknoloji, site içeriğini güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. Santek Teknoloji, Site içeriğinde yer alabilecek hatalar veya ihmallerle ilgili hiçbir sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez (bu sorumluluk reddi Santek Teknoloji tarafından ürün ve hizmet satışları ile ilgili olarak verilmiş olan garantiler ve diğer hüküm ve şartlara aykırı olmadığı sürece). Site içeriğinde (veya Kullanıcı içeriğinde) yer alan bilgilerle ilgili olarak verilecek kararlardan yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.
Santek Teknoloji, site veya diğer Kullanıcıların etkileşimleri kanalıyla temin edilebilecek işlevler veya Servislerin sürekli temin edilebileceği, kesintiye uğramayacağı, güvenli veya hatasız olacağı, kusurların düzeltileceği veya bunları sağlayan sitenin ya da sunucunun virüs ya da zararlı bileşenler içermediği konusunda hiçbir Garanti vermemektedir. Santek Teknoloji ve Santek Teknoloji Yan Kuruluşları herhangi bir görüntü, yazılım veya başka Site içeriğinin indirilmesi dahil, siteye giriş veya sitenin kullanımı nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer aygıtlarınızda meydana gelebilecek zararlardan (veya veri kayıplarından) ya da virüslerden dolayı sorumlu değildir ve sorumlu olmayacaktır. Site içeriğinin kullanılması aygıtlarda ya da verilerde servis, onarım ve düzeltme gerektirdiği taktirde, Kullanıcı bu konuyla ilgili tüm masrafları üstlenecektir.
Site içeriğinde (ve Kullanıcı içeriğinde) yer alan bilgiler hukuksal, mali veya tıbbi tavsiye niteliğinde değildir ve bunlara güvenerek hareket edilmemesi gerekir. İleriye dönük ifadelerin veya niyetlerin yer aldığı Site içeriğine güvenilerek davranılmamalıdır. Santek Teknoloji bu beyanlara göre hareket etmemek hakkını saklı tutar.
Bu Site belirli bir ülkede temin edilebilen veya edilemeyen Santek Teknoloji ürün ve hizmetleri hakkında bilgi içerebilir. Bu referanslar söz konusu ürün veya hizmetlerin belirli bir ülkede her zaman için temin edilebileceğine ilişkin açık veya zımni bir Garanti olarak düşünülmeyecektir.
İlgili kanunların Santek Teknoloji’nin yukarıda belirtilen Garanti muafiyetlerini yasaklaması veya sınırlaması halinde. Santek Teknoloji söz konusu Garantileri ilgili kanunlarca izin verilen azami ölçüde reddedecek ve sınırlayacaktır.
10. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA YAPILAN İŞLEMLER

Kullanıcıların bir üçüncü şahıs (diğer Kullanıcılar veya bir servis sağlayıcı ya da ürün satıcısı dahil) ile bu site (veya buradan irtibat kurulan herhangi bir site) kanalıyla işlem yapmalarının mümkün olduğu durumlarda, söz konusu işlemler (ve tüm hak ve mükellefiyetler) yalnızca sizinle üçüncü şahıs arasında olacaktır.

11. YAZILIM İNDİRMELERİ VE ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLER - KISITLAMALAR VE FERAGATLAR

Her türlü sürücü, yazılım, program (tüm güncelleştirmeler ve yükseltmeler dahil), tarayıcı eklentileri, çevre birimleri ve diğer uygulamalar, bilgisayar tabanlı hizmetler ya da yardımcı uygulamalar, bu siteyle ilgili her türlü abonelikle ilgili ya da buna erişim sağlamak için Kullanıcılara verilen her türlü yazılım ve Site içeriğinden indirilebilir şekilde sunulan yazılımlar, programlar ya da diğer malzemeler ya da uzak uygulama ya da hizmetler tarafından oluşturulan tüm dosyalar ve görüntüler (Yardımcı uygulama), Kullanıcılara destek ve hizmet vermek yoluyla sağlanmaktadır. Bu Yardımcı uygulamaları hakları (indirilmiş olsun ya da olmasın) Kullanıcıya aktarılmaz ve mülkiyeti (içerilen tüm düşünsel mülkiyet hakları gibi) Santek Teknoloji, Santek Teknoloji Yan Kuruluşu ya da ilgili lisans sahipleri aittir.

Kullanıcıların her türlü Yardımcı uygulamayı kullanımları, aynı zamanda çevrimiçi ya da çevrimdışı belgelerde, son kullanıcı lisansında ya da diğer ilgili sözleşmelerdeki kurallara ve ilgili satıcı ya da lisans sahibi tarafından belirtilen kurallar ve koşullara (EULA) (bu Kurallarla herhangi bir tutarsız olduğunda, Kuralların yerini alır) göre yönetilecektir Yardımcı uygulama ile birlikte herhangi bir EULA verilmediğinde, Yardımcı uygulama lisansı, size tek kullanıcı için, devredilemez, size özel olmayan, geri alınabilir şekilde sağlanır.

Yardımcı uygulamalar yalnızca geçerli EULA'da belirtilen şekilde kullanılabilir. Kullanıcılar, EULA tarafından ya da yürürlükteki yasalarca açıkça izin verilmediği sürece Yardımcı uygulamaları çoğaltamaz, kopyalayamaz, kiralayamaz, ters mühendislik işlemine tabi tutmaz, kodunu çözemez ya da satamaz. Yardımcı uygulamaların izinsiz kullanımı, telif hakkı ve diğer düşünsel mülkiyet haklarını çiğnemektedir ve Santek Teknoloji ya da ilgili lisans sahibi (hangisi uygunsa) tüm hakları saklı tutar.

Santek Teknoloji, Yardımcı uygulamaları kullanımından kaynaklanacak sonuçların ya da çıktıların doğruluğu ya da güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir Garanti vermemektedir. Santek Teknoloji, indirilen Yardımcı uygulamaların yüklenmesi ya da kullanılmasıyla ilgili veri kaybı ya da zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da herhangi bir garanti vermez ya da Yardımcı uygulamalarla ilgili her nasıl olursa olsun herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Santek Teknoloji, Kullanıcılara herhangi bir Yardımcı uygulamayı yüklemeden ya da kullanmadan önce donanımlarındaki (ya da Yardımcı uygulamaların yükleneceği ya da kullanılacağı) tüm verilerin bir kopyasını oluşturmalarını ve saklamalarını önermektedir (ve Kullanıcılar bunu yapacaklarını onaylarlar).
Santek Teknoloji ve Santek Teknoloji'nin yan kuruluşları, Yardımcı uygulamaların kullanılması, yüklenmesi ya da bakımının yapılması veya Yardımcı programların kullanılması ya da yüklenmesinden kaynaklanacak sorunların ya da problemlerin çözülmesinde destek ya da yardım sunmamaktadır (ilgili EULA'da özel olarak belirtilmediği sürece).

Yardımcı uygulamaların ve bunlarla birlikte verilen her türlü belge ve/veya teknik bilginin, ilgili ihracat kontrol yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olabileceğini onaylamaktasınız. Bu tür yasaları ya da yönetmelikleri çiğneyecek şekilde Yardımcı uygulamaları doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ya da tekrar ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz.

Santek Teknoloji, (yazılı olarak) bir Santek Teknoloji ürünüyle ilgili teknik destek sağlamayı kabul ettiğinde, yalnızca Santek Teknoloji ya da Santek Teknoloji Yan Kuruluşunun fabrikasından gönderilen aynı şekilde ya da sürümde işletim sistemi ya da diğer yazılımları kullanan Santek Teknoloji ürünüyle ilgili teknik destek sağlayacaktır ve daha sonra Yardımcı uygulamalar yüklenmiş ya da eklenmiş Santek Teknoloji ürünlerine destek vermemeyi tercih edebilir.

12. YÜKÜMLÜLÜK MUAFİYETİ – SİTE İÇERİĞİ

Santek Teknoloji, Santek Teknoloji Yan Kuruluşları ve Site içeriğinin yaratılması, üretilmesi, kullanıma sunulması ve iletilmesiyle ilgili diğer tüm şahıslar, veri kaybı, kar mahrumiyeti, işin veya sürenin kesintiye uğraması veya Site içeriğinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan diğer zararlardan (ihmal ya da diğer sorunlardan kaynaklananlar dahil), Santek Teknoloji'ye ya da yetkili temsilcisine bu tür zararların meydana gelme ihtimali bildirilmiş olsa dahi doğrudan, dolaylı, özel, arızi, bir başka hadisenin sonucu olan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
İlgili kanunlar bu bölümde yer alan sorumluluk muafiyetlerine izin vermeyebilir. Bu bölümdeki sorumluluk muafiyetleri ilgili kanunların izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır.

Her halükarda Santek Teknoloji’nin zarar ve ziyan sorumluluğu (sözleşme çerçevesinde, ihmal veya haksız rekabet ile ilgili veya başka şekilde) Kullanıcının siteye girmek için ödediği tutardan fazla olmayacaktır (ilgili kanunlarca aksi hükme bağlanmadığı sürece). Bu Şartlarda yer alan hiçbir husus Santek Teknoloji’nin veya Santek Teknoloji Yan Kuruluşlarının ihmali nedeniyle meydana gelebilecek ölüm veya yaralanma ile ilgili olarak Santek Teknoloji’nin veya Santek Teknoloji Yan Kuruluşlarının üstleneceği sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.© Copyright 2018 Santek Teknoloji Ürünleri ith.ihr.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.Her Hakkı Saklıdır. 
Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:3 34473 Sarıyer-İstanbul / Türkiye
Tel : +90(212)226 36 36      Fax: +90(212)226 45 95